Rechtsanwalt Pieczynski

Profil Adwokacki

We Wrocławiu urodzony, na górnym Śląsku w Żorach wychowany, wyjechał mecenas Pieczynski jako nastolatek z rodziną w roku 1989 do RFN, przez Friedland bezpośrednio do Aurich/Ostfriesland, gdzie chodził do szkoły i tam w roku 1995 zdał mature. W okresie 1995/1996 odbył we wojsku niemieckim służbę wojskową w holenderskim Budel.

Bezpośrednio po tym rozpoczął studia prawne na Universitecie Saarladii w Saarbrücken i zmienił uczelnie w drugim semestrze na Szkołę Wyższą w Bremie, gdzie te studia z powodzeniem zakończył, zaliczając tzw. pierwszy prawny egzamin państowy w 2005 roku.

W latach 2005 do 2007 po przejściu tzw. aplikacji we Hanzeatickim Wyższym Sądzie Krajowym w Bremie zaliczył w 2007 roku tzw. drugi prawny egzamin państowy.

W 2008 roku otworzył własną kancelarie adwokacką w Bremie. Porzez umiejętność władania dwoma językami (polskim i niemieckim) oferuje on porady i korespondencje zarówno w języku polskim jak i w niemeickim.