Koszty


Porady

Koszty porady są zróżnicowane. Wysokość wynagrodzenia jest zależna od dziedziny prawnej, rodzaju i znaczenia sprawy jak i zainwestowanego na poradę czasu. Wynagrodzenie adwokata jest dlatego do uzgodnienia przed samą poradą.


Przedstawicielstwo

Za przedstawicielstwo sądowe jak i pozasądowe koszty adwokackie kierują się według niemieckiego kodeksu dotyczącego opłat adwokackich (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Ten kodeks określa koszta według dokonanych czynności adwokata.

Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że sprawy w dziedzinach prawa cywilnego, podatkowego i administracyjnego wysokość opłaty wyznacza się według jej wartości. Przy sprawach karnych stosuje się tzw. opłaty ramowe (Rahmengebühren). To też stosuje się z reguły w sprawach dziedziny praa socjalnego.