Działalność Kancelarii

Kancelaria oferuje porady i przedstawicielstwo sądowe jak i pozasądowe we wszystkich dziedzinch prawnych, w tzw. sprawach transgranicznych również przedstawicielstwo przed urzędami i sądami Rzeczpospolity Polskiej.

Usługi kancelarii kierują się do osób prywatnych i przedsiąbiorstw stanu małego i średniego. Jeden z kierunków działalności leży w przełamaniu beriery językowej i rozwiązywaniu polsko niemieckich transgranichnych problemów prawnych.